Om Bill Kill

Kreditt gir muligheter og fleksibilitet. Det hjelper deg når kjøleskapet går i stykker, og når tilbudet på feriereiser dukker opp rett før lønningsdagen. Eller når kjæresten din ønsker seg en gave som kanskje er litt for dyr. Så kan du betale tilbake når du har fått penger på konto.

Forbrukere og samfunnet er tjent med et velfungerende marked for kreditt. Det har vi ikke i dag.

I dag skor en enorm industri seg på dårlige betalere. Utad snakker de kun om mulighetene de tilbyr, stimulerer til mer forbruk og lar deg selv finne ut av betalingen. Forbruksbankene er en gresshoppesverm som utarmer et marked før de stormer videre til neste. De utarmer en generasjon. Vi kan ikke la det fortsette på samme måte.

Du trenger ikke finne deg i det lenger. Veien ut av klørne til kredittselskapene går gjennom Financial zen.

Vår misjon

Vi lærer unge voksne om privatøkonomi på en morsom måte og på et språk de forstår, slik at de kan fatte bedre beslutninger knyttet til egen økonomi. Flere undersøkelser har avdekket at mange unge mangler forståelse for de grunnleggende begrepene innenfor bank og finans. Økt kunnskap gir grunnlag for å ta bedre beslutninger rundt sin personlige økonomi. Financial zen er personlig økonomi på de unges premisser.

Vår visjon

Vi skal bli en bevegelse som hjelper unge i Europa til en sunnere privatøkonomi og viser at finansbransjen kan tilpasse seg forbrukernes behov.

Vi er solide, lekne og utfordrende

 • Vi er solide og til å stole på, med alle nødvendige tillatelser.
 • Alt som er alvorlig behøver ikke være kjedelig. Vi kombinerer vår forståelse av finans og atferdspsykologi til å gamifisere finansielle tjenester. Slik er vi lekne.
 • Inkassobyråene og fakturautstedere har altfor lenge kunne høste gode marginer på forbrukernes manglende kunnskap innen privatøkonomi. Vi skal være utfordrende.

Våre løfter :

Vi kjemper de unges sak i møte med finansinstitusjoner gjennom å tilby kunnskap som gir kontroll og bevisstgjøring rundt egen økonomi.

 • Vi skal alltid være på forbrukernes side.
 • Vi utfordrer dagens distribusjon.
 • Vi skal være et eksempel til etterfølgelse for andre finansielle aktører.
 • Følger du våre råd, oppnår du økonomisk zen.

Bill Kill in brief

 • Stiftet i juni 2016 som mInvoice, en ny og innovativ serviceplattform og distribusjon av betaling.
 • Bill Kill lansert januar 2019, som gamified privatøkonomi, distribusjon av fakturaer og finansielle tjenester.
 • Har mottatt full støtte fra Innovasjon Norge og SkatteFUNN
 • Var finalist i The Factory's aksellerator-program høsten 2016
 • Bill Kill AS er registrert som et betalingsforetak hos Finanstilsynet og har konsesjon til å gjennomføre betalingstjenester jf. finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav D
 • Har samarbeidsavtaler med Compello AS og PayEx.
bankid
compello
Dibs
DLA piper
Finanstilsynet
Innovation Norway
Innovation Norway
Ro sommernes
RSM
Signere
The factory
artifact

c/o UMA Oslo City

Stenersgata 8

0184 Oslo